Spaarkapitaal groeit minder hard

Per saldo groeide het totale bedrag aan spaargeld daarmee met 764 miljoen euro. De toename van de hoeveelheid spaargeld is daarmee op het laagste niveau dit jaar. In totaal staat nu iets meer dan 407 miljard euro uit aan spaartegoeden bij de banken. In mei bleek ook al dat veel minder dan in voorgaande jaren het vakantiegeld direct overgeboekt wordt naar de spaarrekening. Toch werd in de maand van het vakantiegeld nog steeds zo'n 5 miljard euro extra gespaard.
Met name vorig jaar, vlak na het uitbreken van de coronacrisis, kozen consumenten er massaal voor geld opzij te zetten vanwege alle onzekerheden. Ook gingen we, zeker in het voorjaar, niet of nauwelijks op vakantie of werden andere dure uitgaven gedaan. In totaal kwam er in 2020 circa 42 miljard euro aan spaargeld bij. Mei was een recordmaand met een aanwas van 9,4 miljard euro.In de eerste maanden van dit jaar groeide het totale spaarsaldo elke maand nog met minimaal 1 miljard euro. Het laagste niveau was april met 1,1 miljard euro. Afgelopen maand lag de toename duidelijk onder het miljard.