Evenementenverzekering afbeelding

Evenementenverzekering

U organiseert een evenement en doet er alles aan om het tot een succes te maken. Heldere afspraken, werkbare scenario’s en goede verzekeringen zijn belangrijke voorwaarden om alles prima te laten verlopen. Met een evenementenverzekering weet u zeker dat de risico’s goed zijn afgedekt.

Waarvoor bent u verzekerd?

Er kan van alles mis gaan tijdens een evenement: schade, aansprakelijkheid, annulering, ongevallen, diefstal. Een evenementenverzekering is daarom niet één verzekering, maar is opgebouwd uit verschillende losse modules. Wij helpen u graag de relevante modules te kiezen.

Aansprakelijkheid

Als iemand materiële of letselschade oploopt door uw handelen als organisator, kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Een aansprakelijkheidsverzekering die geldt voor de duur van het evenement is dan een uitkomst. De dekking kan ook gelden voor vrijwilligers of medewerkers die meehelpen.

Ongevallen

De kans op een ongeluk tijdens een evenement is wat hoger dan bij normale werkzaamheden. Een ongevallenmodule is daarom zeker op zijn plaats. U bepaalt zelf wie als verzekerden op de polis worden opgenomen. Bij overlijden of invaliditeit door een ongeval tijdens het evenement, keert de verzekering het verzekerde bedrag uit.

Materialen en geld

De goederen die gebruikt worden tijdens het evenement kunnen beschadigd raken of gestolen worden. Het is een goed idee om dit te verzekeren. De dekking geldt ook tijdens het transport. En ook contant geld kunt u meeverzekeren tegen diefstal of verlies.

Annulering

Stel dat u door extreem weer het evenement moet afgelasten. Of dat belangrijke genodigden niet op komen dagen en u het evenement moet annuleren. Met een annuleringsverzekering heeft u de zekerheid dat u de kosten die gemaakt zijn, vergoed worden.

De premie

Een evenementenverzekering is maatwerk: u kiest zelf welke risico’s u verzekert en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn. De premie van de evenementenverzekering hangt af van deze keuzes. Wij maken graag een berekening en vergelijken verschillende polissen met elkaar.

Gerelateerde pagina’s